The South East Europe Transnational Cooperation Programme

Program Jugoistočne Evrope predstavlja jedinstveni instrument koji, u okviru ciljeva regionale politike teritorijalne saradnje, ima za cilj da poboljša integraciju i konkurentnost u oblasti koja je složena isto koliko je i raznovrsna.

Program podržava projekte koji su razvijeni u četri prioritetne grupe: inovacije, životna sredina, pristupačnost i oblast održivog razvoja – u skladu sa prioritetima Lisabona i Geteborga, a takođe doprinosi procesu integracije zemalja koje nisu članice EU.

Evropski komesar za regionalnu politiku Danuata Hubner izjavio je, „Program Jugoistočne Evrope je program od posebnog značaja za Evropu… Postoje izazovi u ovom delu Evrope koji ne postoje na u drugim delovima kontinenta i upravo zbog toga je bitno da možete da radite zajedno, efikasnije u okviru ovog transnacionalnog programa“

Ujedinjeni za našu zajedničku budućnost je slogan izabran od strane 16 zemalja učesnica programa na početkom rada u programskom periodu od 2007-2013.

20. decembra 2007. Evropska komisija odobrila je program tnasnacionalne saradnje „Program Jugoistočne Evrope“ za period od 2007 do 2013. Program Jugoistočne Evrope je transnacionalni program koji okuplja najveći broj zemalja, ukupno 16, od toga: 8 punopravnih članica EU, 6 koje su kandidati ili su potencijalni kandidati i 2 zemlje koje učestvuju u Evropskoj politici susedstva. Ovo je veoma kompleksan program koji donosi izazove poput obezbeđivanja dobrih mehanizama vezivanja partnera koji primaju sredstva od različitih fondova, kao što su ERDF (Evropski fond za regionalni razvoj), IPA (Instrument za predpristupnu pomoć) i potencijalno ENPI (Evropski instrument susedstva i saradnje)

Kao što je Danuata Hubner, komesar EU za regionalnu politiku primetio na otvaranju programa: „Program Jugoistočne Evrope obezbeđuje političku dimenziju transnacionalnoj saradnji koja je jedinstvena u Evropi. Među svim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, postoji jaka moralna obaveza da saradnju dignu na viši nivo, da se izgrade veze između vlasti i organizacija, i da se kreiraju projekti i rezultati koji će dati stvarnu korist svim ljudima u regionu. Na ovaj način, program Jugoistočne Evrope postaje most ka uniji, veza ka kohezijonoj politici EU, i alat za širenje dobre prakse među zemljama kandidatima.“

http://www.southeast-europe.net

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm