Pertnerstvo

U projektu učestvuju 23 partnera iz 6 zemalja EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Mađarska, Rumunija, Slovačka) i 2 zemlje izvan EU (Hrvatska, Srbija)

Vodeći princip za uspostavljanje partnerstva uključio je sledeće: predstavljanje većine zemalja Jugoistočne Evrope, fokusiranje na gradove male i srednje veličine sa lukama od internacionalnog značaja, uključivanje vodećih ljudi zaduženih za razvoj luka, uspostvaljanje transferzibilnosti kroz mreže, uključivanje regionalnih i nacionalnih vlasti ili barem samo njihovo informisanje o projektu, omogućujući pristup trostruke spirale (povezivanje poslovanja, istraživanja i vlast) i obezbeđivanje vertikalne i horizontalne veze.

Sama srž partnerstva se održava na uravnoteženom miksu ovlašćenja neophodnih za obavljanje aktivnosti samog projekta. Zajednička crta partnerskih gradova se ogleda kroz njihov interes u funkcionalnoj specijalizaciji u logističkom transportnom lancu.

Vodeći partner:

Inicijativni partneri:

Strateški partneri:

Posmatrači: