Welcome

Dragi Posetioci!

Gábor CsernaPozdravljam vas u ime opštine Dunaújváros.

Dunaújváros je pokrenuo projekat DaHar aprila 2011. kao deo programa EU za razvoj strateških oblasti, odnosno SEE programa (South East Europe Program-Program Jugoistocne Evrope). Projekat ima za cilj da uskladi dugoročni logistički razvoj malih i srednjih luka i gradova na Dunavu. Sa rukovodstvom Dunaújváros-i ova saradnja će omogućiti uspostavljanje zajedničke razvojne strategije.

Projekat je zaživeo na konceptu da zemlje kroz koje protiče Dunav dele zajednički interes, a to bi bila optimalna integracija transporta roba u logističkoj mreži, i kao deo toga obezbeđivanje usklađenog funkcionisanja malih i srednjih gradova i luka duž reke. Razvoj luka ovih opština još uvek nije dobilo na značaju, međutim, njihovu ulogu bi trebalo istaći jer, u slučaju ovih luka, logistička diversifikacija i specifikacija je realna i moguća (a samim tim, i opsluživanje većih luka robama).

Kao rezultat projekta, razvoja luka, logistički i infrastrukturni planovi bi mogli da postanu stubovi ekonomskog razvoja – međutim, glavni cilj je naravno sama saradnja. Prema našim iskustvima sa partnerima na projektu DaHar, došli smo do zaključka da se možda naši pojedinačni ciljevi i interesi razlikuju, ali samo radeći zajedno možemo ostvariti uspeh i efikasnost.

Verujemo da će projekat dati konkretne i uspešne rezultate, kao i napredak našem gradu, našem kraju i svim zemljama učesnicama.

S poštovanjem

Gabor Cserna
gradonačelnik