Vitajte

Dovoľte mi aby som Vás v mene mesta Dunaújváros privítal na oficiálnej stránke projektu DaHar.

Gábor CsernaDunaújváros odštartoval projekt DaHar v apríli 2011v rámci nadnárodného strategického rozvojového programu pre oblasť Európy, JVE (Juhovýchodná Európa). Tento projekt je zameraný na harmonizáciu dlhodobého logistického rozvoja malých a stredne veľkých prístavov a miest na Dunaji. Táto spolupráca, na čele s mestom Dunaújváros povedie k vytvoreniu vzájomnej rozvojovej stratégie.

Projekt sa zrodil z myšlienky, že všetky krajiny, ktorými preteká Dunaj, zdieľajú spoločný záujem, a to záujem o optimálnu integráciu vnútrozemskej lodnej dopravy do logistickej siete a ako súčasť tejto integrácie takisto prispievanie k zabezpečeniu harmonizovaného fungovania malých a stredne veľkých miest a prístavov pozdĺž rieky. Rozvoj týchto prístavov ešte nie je výrazný, avšak ich význam je podstatný, pretože v prípade týchto prístavov je diverzifikácia a špecifikácia uskutočniteľnou úlohou. (a spolu s tým podpora väčších prístavov).

Výsledkom projektu by mali byť piliere ekonomického rozvoja postavené na rozvoji prístavov, logistickom a infraštrukturálnom plánovaní – avšak, hlavným cieľom projektu je samozrejme spolupráca samotná. Podľa našich skúseností sú možno jednotlivé ciele a záujmy partnerov v projekte DaHar rozdielne ale spolu môžeme dosiahnuť úspech a efektívne výsledky.

Veríme, že projekt prinesie konkrétne a úspešné výsledky a prosperitu nielen pre naše mesto a náš región ale pre všetky zúčastnené krajiny.

S pozdravom,

Gabor Cserna,
primátor