Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei

Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei este un instrument de sine-stătător, din cadrul Obiectivului Politic Regional de Cooperare Teritorială, ce are ca scop îmbunătăţirea integrării şi competitivităţii într-o zonă pe cât de complexă, pe atât de diversă.

Programul sprijină elaborarea proiectelor prin cele 4 Axe Prioritare: Inovare, Mediu, Accesibilitate şi Zone de Creştere Durabilă – în concordanţă cu priorităţile de la Lisabona şi Gothenburg, şi de asemenea, contribuie la procesul de integrare a statelor non-UE.

Conform declaraţiei Comisarului European pentru Politică Regională, “Programul Sud-Estul Europei are o importanţă deosebită pentru Europa (…). În această parte a Europei există provocări ce nu pot fi întâlnite nicăieri în altă parte pe continentul nostru, şi acest lucru face să fie totul mai important, având posibilitatea să conlucraţi efectiv în cadrul acestui program transnaţional.

Împreună pentru un viitor comun este sloganul ales de cele 16 ţări participante în program să conlucreze în noua perioadă de programare 2007-2013.

Pe 20 decembrie 2007 Comisia Europeană a aprobat Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei, pentru perioada 2007-2013. Programul Sud-Estul Europei este un program transnaţional care reuneşte un număr de 16 ţări participante: 8 dintre ele sunt state membre ale Uniunii Europene, 6 sunt candidate şi potenţial candidate şi 2 sunt ţări participante în Politica Europeană de Vecinătate. Acesta este un program complex care prezintă provocări cum ar fi asigurarea de mecanisme corespunzătoare pentru partenerii care beneficiază de fonduri din diferite instrumente: ERDF (Fondul European de Dezvoltare Regională), IPA (Instrumentul pentru Asistenţă la Pre-aderare) şi potenţial ENPI (Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat).

Aşa cum a remarcat Comisarul European pentru Politică Regională Danuta Hubner la deschiderea Programului: “Europa de Sud-Est oferă o dimensiune politică unică în Europa pentru cooperarea transnaţională. Împreună cu ţările candidate şi potenţial candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană, există obligaţia morală de a continua cooperarea, pentru a construi legături între autorităţi şi organizaţii, pentru realizarea de proiecte cu rezultate care să aducă beneficii reale pentru toţi locuitorii din regiune. În acest fel, Programul Sud-Estul Europei devine o punte către Uniunea Europeană, o legătură între politica de coeziune a Uniunii Europene şi un instrument de diseminare a bunelor practici pentru ţările candidate.

http://www.southeast-europe.net
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm