Parteneri

Parteneriatul DaHar este format din 23 parteneri din 6 ţări membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, România, Slovacia) şi 2 ţări non-UE (Croaţia, Serbia).

Principiile de bază avute în vedere la stabilirea parteneriatului DaHar au fost următoarele:

  • Reprezintă majoritatea ţărilor din sud-estul Europei;
  • Se concentrează asupra oraşelor mici şi mijlocii cu porturi de importanţă internaţională;
  • Implică factori de decizie care au în responsabilitate dezvoltarea portuară;
  • Asigură transferul de cunoştinţe;
  • Implică autorităţile regionale şi naţionale sau, cel puţin, le informează despre proiect;
  • Reflectă abordarea Triplei Elici (aducând împreună mediul de afaceri, cercetarea şi administraţia);
  • Asigură legături de colaborare pe verticală (autorităţi regionale şi naţionale) şi pe orizontală (diverse tipuri de factori interesaţi).

Parteneriatul de bază reflectă un amestec echilibrat referitor la desfăşurarea activităţilor proiectului. Caracteristica comună a tuturor oraşelor partenere este interesul lor cu privire la specializarea funcţională în lanţul logistic de transport.

Partener – Lider:
Municipiul Dunaújváros, www.dunaujvaros.hu

Parteneri Principali:

Partenerii strategici de sprijin:

Parteneri observatori: