Despre proiect

Parteneriatul DaHar este format din oraşe mici şi mijlocii situate de-a lungul Dunării, cu porturi de importanţă internaţională. Dezvoltarea economică şi participarea acestor oraşe în circuitul economic ar putea fi îmbunătăţită prin intermediul utilizării optime a porturilor în contextul transnaţional al îmbunătăţirii transportului de mărfuri. În acest scop, partenerii DaHar doresc să utilizeze  într-o manieră armonioasă capacitatea logistică şi multi-modală din propriile porturi şi zone portuare. În acest fel, oraşele-port mici şi mijlocii vor deveni un reper semnificativ în reţeaua logistică a oraşelor şi porturilor dunărene.

Principalele activităţi includ:

  • O analiză amănunţită a dezvoltării transportului multi-modal de mărfuri;
  • Un schimb de experienţă între parteneri în stabilirea potenţialului de dezvoltare a porturilor individuale;
  • Sintetizarea cunoştinţelor acumulate împreună cu toţi factorii interesaţi;
  • Elaborarea unei strategii integrate pentru specializarea funcţională a porturilor în lanţul logistic;
  • Elaborarea de planuri concrete de acţiune bazate pe o strategie comună.

Această strategie va fi susţinută printr-un consens (pro) activ al tuturor factorilor interesaţi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.
DaHar va avea ca rezultat îmbunătăţirea capacităţilor logistice din oraşe-port precum şi politici de dezvoltare portuară din punct de vedere logistic şi multi-modal.
Prin proiect se aduce o contribuţie importantă la funcţionarea specializată a porturilor din oraşele mici şi mijlocii în lanţul de transport logistic, constituind o punte între funcţiile şi rolurile acestora şi cele ale unor oraşe-port multi-modale mai mari.

Proiectul stabileşte 5 grupuri tematice:

Grupul Tematic 1 - Infrastructura logistică a porturilor şi modele de operare portuară

În zilele noastre unele oraşe-port din sud-estul Europei au o capacitate redusă de a asigura în condiţii optime transportul de mărfuri pe căi navigabile datorită infrastructurii învechite, o reţea logistică subdezvoltată şi ineficientă precum şi imposibilitatea exploatării datorită instalaţiilor portuare învechite. În aceste condiţii, competitivitatea acestor oraşe are de suferit. Proiectul DaHar constituie soluţia. Strategia primului grup tematic se referă la dezvoltarea infrastructurii logistice a porturilor şi la modele de operare în port.  Rezultatul va fi dezvoltarea acestor oraşe-port. Cu ajutorul proiectului DaHar se va îmbunătăţi nu numai dezvoltarea portuară ci şi economia şi calitatea vieţii.

Partenerii care formează Grupul Tematic 1 sunt: Municipiul Dunaújváros Ungaria), Ennshafen OÖ GmbH (Austria), Municipiul Vidin (Bulgaria), Fundaţia Bay Zoltan pentru Cercetări Aplicate, Insitutul de Logistică şi Sisteme de Producţie (Ungaria), Oraşul Vukovar (Croaţia).

Grupul Tematic 2 - Dezvoltarea legăturilor de transport între căile navigabile fluviale, rutiere şi feroviare

Deşi transportul de mărfuri pe cale navigabilă este o alternativă reală pentru transportul rutier şi feroviar, acesta nu va reduce din importanţa celorlalte moduri de transport. Dimpotrivă, se vor completa, fapt ce va conduce la o cooperare – care cu siguranţă va merita – a întreprinderilor cu activităţi în domeniu. Proiectul creează o strategie, şi implementarea acesteia va avea ca rezultat o reţea internaţională modernă de transport fluvial care să asigure o consolidare a legăturilor cu transportul rutier şi feroviar.

Partenerii care formează Grupul Tematic 2 sunt: Compania Naţională de Administraţie a Porturilor Fluviale Dunărene Giurgiu (România), Municipiul Galaţi (România), Fundaţia Bay Zoltan pentru Cercetări Aplicate, Insitutul de Logistică şi Sisteme de Producţie (Ungaria), Porturi Publice Plc. (Slovacia), Municipiul Silistra (Bulgaria), Municipiul Giurgiu (România).

Grupul Tematic 3 - Integrarea porturilor din oraşele mici şi mijlocii în dezvoltarea liniilor de servicii RoRo şi containere

Activitatea Grupului Tematic 3 este legată de integrarea porturilor din oraşele mici şi mijlocii în dezvoltarea liniilor de servicii RoRo şi containere. În afară de îmbunătăţirea oraşelor portuare, proiectul integrează oraşele în dezvoltarea liniilor de servicii Roll on/Roll off.

Partenerii care formează Grupul Tematic 3 sunt:  
Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi (România), Ennshafen OÖ GmbH (Austria), Municipiul Vidin (Bulgaria), via Donau – Compania Apelor Austriece (Austria); Oraşului Vukovar (Croaţia).

Grupul Tematic 4 - Serviciile de Informare Fluvială – RIS - managementul transportului de mărfuri

Serviciile de Informare Fluvială sunt sisteme moderne de gestionare a traficului, care asigură o creştere a transferului electronic de date şi a schimbului de informaţii între apă şi uscat, cu anticipaţie şi în timp real.

O directivă-cadru a Uniunii Europene prevede cerinţe minime pentru a permite compatibilitatea transfrontalieră a sistemelor naţionale. În viitor, cu ajutorul proiectului DaHar, fiecare partener va putea folosi Studiul referitor la transportul multimodal de mărfuri în domeniul transportului pe calea navigabilă.

Partenerii care formează Grupul Tematic 4 sunt: Municipiul Dunaújváros, Compania Naţională de Administraţie a Porturilor Fluviale Dunărene Giurgiu (România), Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Ştiinţe Tehnice (Serbia), Portul Novi Sad (Serbia), via Donau – Compania Apelor Austriece (Austria).

Grupul Tematic 5 – Navigabilitatea şi protecţia mediului

 Activităţile proiectului DaHar sunt în concordanţă cu obiectivele de mediu ale Uniunii Europene. În virtutea obiectivului său, de a contribui la îmbunătăţirea transportului pe căile navigabile interioare, proiectul DaHar aduce o contribuţie semnificativă la una dintre provocările prioritare-cheie din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Uniunii Europene, şi anume de realizare a unui transport sustenabil. Angajamentul parteneriatului DaHar în ce priveşte sustenabilitatea mediului se reflectă în structura activităţii grupurilor tematice: există un pilon tematic referitor la aspectele privind navigabilitatea şi protecţia mediului pentru dezvoltarea logistică a porturilor.

Partenerii care formează Grupul Tematic 5 sunt: Municipiul Dunaújváros, Porturi Publice Plc. (Slovacia), Municipiul Silistra (Bulgaria).