A DaHar projekt

A DaHar projekt nemzetközileg is jelentős kikötővel rendelkező, kis és közepes méretű Duna menti városokat és kikötőket képvisel. Ezen városok gazdasági fejlődése és forgalma nagymértékben növelhető a kikötőfejlesztések optimális kiaknázásával, a nemzetközi dunai vízi teherszállítás fellendítésével. Ennek érdekében a DaHar partnerek olyan megoldásra törekednek, melyek a kikötők és környező területeik logisztikai és multimodális fejlesztését egységes, összehangolt módon jelenti. Így a kis és közepes méretű kikötők és városok megtalálhatják a nekik megfelelő pozíciót a vízi teherszállítás fejlesztésében. Ez a dunai városok és kikötők logisztikai hálózatának és multimodális funkcióinak meghatározását eredményezi.

A főbb tevékenységek magukba foglalják

  • a multimodális teherszállítás fejlesztésének körültekintő vizsgálatát,
  • a partnerekkel való alapos eszmecserét előzetes tapasztalatikról,
  • az összegyűjtött ismeretek egyesítését és
  • egy integrált stratégia felvázolását a kikötők egyedi funkcióihoz alkalmazkodva.

Ez a stratégia többek közt biztosítja a befektetések helyes felhasználását és a projekt megfelelő kivitelezését.

A DaHar projekt átfogó célja, hogy hatékonyabban integrálja a dunai hajózást a közlekedés logisztikai láncolatába, ezáltal is csökkentve az űrt e városok és a nagy, multimodális központok funkciói és szerepei között.

A projekt háttere

A belvízi hajózás egy átfogó rendszer melynek egyes tényezői (vízi szállítási és hajózási vállalatok, kikötők, szárazföldi állomások) jelentősen függenek egymástól.  Szállítmányozási hálózatként kötik össze a hajózást a köz- és vasúti szállítással, emellett egyre növekszik multifunkcionális szolgáltató a szerepük. A három részleg közös, és sikeres együttműködésével a belföldi hajózás a csúcsra érhet. Azonban egy hiányos faktor hatással van a többire, ezáltal a belvízi hajózási fejlesztés stratégiai nézőpontja szerint a legfontosabb a Duna menti kikötők átfogó, specializált, hatékony fejlesztése. A dunai vízi szállítás forgalom átterelésének megerősítése érdekében költséghatékony szállítási és logisztikai megoldások kifejlesztésére van szükség.

A projekt a következő öt tematikus területet határozta meg, amelyekre vonatkozóan helyi akcióterveket, konkrét politikai ajánlásokat és közös fejlesztési irányokat tervez kidolgozni, illetve megfogalmazni a partnerség:

1.   Kikötői logisztikai infrastruktúra fejlesztése / kiépítése

Délkelet-Európa legtöbb kis és közepes kikötővárosa jelenleg nem tud kellően megfelelni az optimális nemzetközi vízi szállítás által felállított követelményeknek. Ennek okai a hiányos infrastruktúrában, fejletlen logisztikai hálózatokban és a korszerűtlen kikötői fejlesztések szakszerűtlen és nem hatékony használatában keresendő. Mindezek eredményét a városok általános versenyképessége sínyli meg. A DaHar projekt erre a problémára kínál megoldást. A stratégia első tematikus csoportja a kikötők logisztikai infrastruktúrájának átfogó fejlesztését és kiépítését célozza meg, ami a városok Európai szintre való emelkedését eredményezi. Így a DaHar projekt segítségével nem csak a kikötők színvonala, hanem a gazdaság és az életszínvonal is új szintre lép.

A kivitelezés kiemelt partnerei: Dunaújváros önkormányzata, Ennshafen OÖ GmbH, Vidin önkormányzata, Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., Vukovar városa

2.    Közúti és vasúti szállítási kapcsolatok

A vízi szállítás valós alternatívája a köz- és vasúti szállításnak, ám ez nem jelenti azt, hogy kirekesztené a szállítmányozás egyéb formáit. Ellenben megfelelő módon kiegészíti azokat így érdemes együttműködést kezdeményezni a vízi szállításban érdekelt vállalkozásokkal. A projekt olyan stratégiát hoz létre, amelynek megvalósítása korszerű, nemzetközi vízi szállítmányozást eredményez, így elengedhetetlen a köz- és vasúti szállítási kapcsolatok megerősítése.

A kivitelezés kiemelt partnerei: National Company Administration of Danube River Ports J.S.Co. Giurgiu, Galati önkormányzata, Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., Public Ports Plc., Silistra önkormányzata, Giurgiu önkormányzata

3.    Kis- és közepes városok kikötőinek bevonása a dunai konténer és RoRo szállítási szolgáltatásokba

A projekt harmadik tematikus csoportja a kis és közepes városok a dunai konténer- és a RoRo szállítási szolgáltatásokba való bevonásával foglalkozik. A kikötővárosok egyéb fejlesztésén kívül a projekt bevonja a partnereket a rendszerű közúti-vízi kombinált szállítás szolgáltatásaiba.

A kivitelezés kiemelt partnerei: Maritime Danube Ports Administration, Ennshafen OÖ GmbH, Vidin önkormányzata, via Donau, Vukovar városa

4.    IT megoldások a teherszállítás menedzsment területén (RIS)

A belvízi hajózás területén az ún. RIS (River Information Services – Folyóvízi Információs Szolgáltatás) szolgáltatást vezették be a vízi utak használatának/kihasználásának és az áruk vízi úton történő szállításának menedzsmentjéhez. A DaHar projekt közreműködésével a partnereket a jövőben a legmodernebb IT megoldások segíthetik a vízi szállítás területén.  

A kivitelezés kiemelt partnerei: Dunaújváros önkormányzata, National Company Administration of Danube River Ports J.S.Co. Giurgiu, Újvidéki egyetem, Műszaki Tudományok Kara, Újvidék kikötője, via Donau

5.    Hajózhatóság, környezeti szempontok

A DaHar tevékenységei egybevágnak az EU környezetvédelmi célkitűzéseivel. Azzal, hogy a belvízi szállítás fejlesztésén dolgozik, a DaHar jelentősen hozzájárul az egyik kulcsfontosságú, elsőbbséget élvező kihíváshoz. Ez név szerint a fenntartható szállítás, az EU fenntartható fejlődési stratégiájának része. A kikötők logisztikai fejlesztésében a környezetvédelmi és a hajózhatósági szempont elengedhetetlen szerepet játszik.

A kivitelezés kiemelt partnerei: Dunaújváros önkormányzata, Public Ports Plc., Silistra önkormányzata