Партньорство

Проектът има 23 партньора от 6 страни от ЕС (Австрия, Белгия, България, Унгария, Румъния, Словакия) и 2 страни извън ЕС (Хърватия, Сърбия).

Водещите принципи за установяване на партньорството сключваха следното: да представят преди всичко страни от ЮИЕ, с фокус върху малки и средно-големи градове с принадлежащи пристанища с международно значение; включващи личности с отговорност за развитие на пристанищата; включване на различни мрежи за осигуряване на преносимостта на информация; включване на местни и национални организации или най-малко информирането им за проекта; приемайки подхода на Тройната спирала (обединявайки бизнес, правителство и изследователска дейност); да се осигурят вертикални (местни и национални структури) и хоризонтални (различни пряко заинтересовани лица) връзки.

Ядрото на партньорството включва компетентности, необходими за провеждането на дейностите по проекта. Общата черта на партньорските градове е техният интерес във функционалната им специализация в транспортната логистична схема.

Водещ партньор

Партньори в инициативата

Стратегически партньори, подкрепящи проекта

Наблюдаващи партньори